loans online . Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis Online is the one that definitely differs from all other products.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Nešković osiguranje ad Bijeljina - IX emisija - povećanje osnovnog kapitala Štampa
14.05.2018 07:53
 
Centralni registar je dana 11.05.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Nešković osiguranje ad Bijeljina
Sjedište emitenta
Sremska br. 3, 76300 Bijeljina
Matični broj emitenta
01881019
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
NKOS-R-A
Broj hartija
500
Nominalna vrijednost hartije
2.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
1.000.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
IX emisija-povećanje osnovnog kapitala-pretvaranje neraspoređene dobiti u osnovni kapital
ISIN kod
BA100NKOSRA6
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 10.000.000,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-03-RE-236-1/18 od  25.04.2018. godine.