Payday Loans In Missouri. What can cause long-term use of Viagra Sale? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta POLJOEXPORT A.D. BANJA LUKA na otkupioca Štampa
11.05.2018 12:31
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Poljoexport a.d. Banja Luka da je Centralni registar dana 11.05.2018. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Puhalac Slobodana.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.