signature loans . Since its introduction in the market buying Order Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Osiguranje Garant dioničko društvo Brčko - V emisija, povećanje osnovnog kapitala Štampa
08.05.2018 11:33
 
Centralni registar je dana 08.05.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
 Osiguranje Garant dioničko društvo Brčko
Sjedište emitenta
Banjalučka br. 54, 76100 Brčko
Matični broj emitenta
4600339940004
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
GRO9-R-A
Broj hartija
25.000
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
2.500.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
V emisija – povećanje osnovnog kapitala, zatvoreno akcionarsko društvo, ponuda za kvalifikovanog investitora
ISIN kod
BA100GRO9RA1
CFI kod
ESVUFR
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 5.000.000,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikt BiH, rješenje broj: UP- I- 13-15.04-7/18 od  25.04.2018. godine.