Payday Loans In Ohio. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 1. kupon obveznice RSBD-O-02 emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
07.05.2018 10:26
 
Centralni registar je dana 07.05.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 1. kupon obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-02.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 1.750.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 3 dana od dana dospijeća kupona.