loans online . If you have already decided to take Generic Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

SHP CELEX a.d. Banja Luka, druga emisija - spajanje preuzimanjem Štampa
31.12.2008 10:17

Centralni registar je dana 30.12.2008. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:

Naziv emitenta
Tvornica papira CHP CELEX a.d., Banja Luka
Sjedište emitenta
Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka 
Matični broj emitenta
01929186
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
CELX-R-A
Broj hartija
1.755.047
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
1.755.047,00 KM
Redni broj i tip emisije
Druga emisija - statusna promjena društva -spajanje preuzimanjem
Ograničenja prava na hartiji
nema
Rok trajanja ograničenja prava
nema

 

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 13.208.863,00 KM.

Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje br. 01-UP-031-3133/08 od 28.07.2008. godine, te Zaključku o ispravci štamparske greške br. 01-UP-031-5473/08 od 29.12.2008. godine.