Today, Ohio Loans Online are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenoj isplati 6. anuiteta obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
29.03.2018 13:41
 
Centralni registar je dana 28.03.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 6. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 100.841,57 KM od čega je 52.188,58 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 48.652,99 KM po osnovu kamate.