In particular, Texas Payday Loans can cater to the needs of its residents. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Mikrokreditno društvo Credis ad Banja Luka - II emisija obveznica Štampa
27.03.2018 13:49
 
Centralni registar je dana 27.03.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Mikrokreditno društvo Credis ad Banja Luka
Sjedište emitenta
Veljka Mlađenovića 7d, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta
11149502
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
CRRF-O-B
Broj hartija
928
Nominalna vrijednost hartije
1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
928.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
druga emisija obveznica, javna ponuda   
Ograničenja prava na hartiji
nema
Rok trajanja ograničenja prava
nema
ISIN kod
BA100CRRFOB9
CFI kod
DBFUBR
Rok dospijeća
4 (četiri) godine, tj. do 27.03.2022. godine
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj: 01-03-RE-64-5/18 od 22.03.2018. godine.