payday loans direct . What can cause long-term use of Viagra Sale? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Brisanje akcija emitenta Ozren-Borovno ad Foča Štampa
26.03.2018 14:06
 
Dana 26.03.2018. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake OZBR-R-A, emitenta Ozren-Borovno ad Foča mb: 11013031.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-03-RE-111-1/18 od 05.03.2018. godine i rješenja Okružnog privrednog suda Trebinje broj 062 0 Reg 17 000 394 od 29.12.2017. godine o promjeni pravne forme društva. 
Dosadašnji emitent Ozren-Borovno ad Foča, mb: 11013031 mjenja pravnu formu.