Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Loans Online. What can cause long-term use of Viagra Sale? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obveznice Republike Srpske, RSRS-O-L Štampa
09.03.2018 12:12
 
Centralni registar je dana 05.03.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti, obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
 -MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
107000132538115       
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
RSRS-О-L
Broj hartija
26.092.803
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
26.092.803,00 КМ
Redni broj emisije
dvanaesta emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
05.03.2031.
ISIN kod
BA100RSRSOL7
CFI kod
DBFTBR