Payday Loans In Florida. In rare cases, the smarting in eyes and the tumefaction of eyelids can happen. In case of long term Cialis Black administration the side effects become less perceptible or disappear at all.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 2. kupon obveznice RSBD-O-N emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
05.03.2018 11:04
 
Centralni registar je dana 05.03.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 2. kupon obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-N.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 900.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 3 dana od dana dospijeća kupona.