There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In rare cases, the smarting in eyes and the tumefaction of eyelids can happen. In case of long term Cialis Black administration the side effects become less perceptible or disappear at all.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta TOPLANA A.D. BANJA LUKA na otkupioca Štampa
28.02.2018 10:07
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Toplana a.d. Banja Lukada je Centralni registardana 27.02.2018. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Grad Banja Luka.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.