Getting California Loans Online should be thought of many times. What can cause long-term use of Canadian Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 2. kupon obveznice RSBD-O-M emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
12.02.2018 10:04
 
Centralni registar je dana 12.02.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 2. kupon obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-M.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 1.155.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 3 dana od dana dospijeća kupona.