The best way to go for you to know the credible Payday Loans Michigan providers. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Buy Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

UZOR DD BRČKO, upis zabrane, III emisija Štampa
08.02.2018 14:34
 
Centralni registar je primio zahtjev za registraciju hartije od vrijednosti, sa slijedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
UZOR DD BRČKO
Sjedište emitenta
Dejtonska br. 127, Brčko Distrikt
Matični broj emitenta
4600081240002
Lokalna oznaka hartije
UZR9-R-A
Redni broj i tip emisije
III emisija – smanjenje osnovnog kapitala
 
Centralni registar će dana 09.02.2018. godine, na računima vlasnika hartija od vrijednosti ovog emitenta, izvršiti upis zabrane prava raspolaganja navedenim akcijama, a blokada će trajati do okončanja postupka registracije.