There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. What makes Viagra Strips better than other forms of this medicine is its easiness of usage.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 14. anuitet obveznice OLKI-O-B emitenta OPŠTINA LOPARE Štampa
07.02.2018 12:08
 
Centralni registar je dana 07.02.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA LOPARE, izvršio obračun za dospjeli 14. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake OLKI-O-B.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 16.504,74 KM po osnovu glavnice i  4.317,02 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.