Payday Loans California. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA EUROINVESTMENT AD BANJA LUKA - IV emisija - povećanje osnovnog kapitala Štampa
07.02.2018 09:24
 
Centralni registar je dana 06.02.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA EUROINVESTMENT AD BANJA LUKA
Sjedište emitenta
Njegoševa br. 50, Banja Luka
Matični broj emitenta
01935780
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
EIND-R-A
Broj hartija
10
Nominalna vrijednost hartije
10.000 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
100.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
IV emisija, povećanje osnovnog kapitala-zatvoreno akcionarsko društvo  
ISIN kod
BA100EINDRA3
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 600.000,00 KM.