Payday Loans In North Carolina. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obveznica Republike Srpske, javna ponuda, RSBD-О08 Štampa
31.01.2018 15:18
Centralni registar je dana 31.01.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti emitovanih javnom ponudom, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
107000132538115       
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
RSBD-О08
Broj hartija
100.000
Nominalna vrijednost hartije
1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
100.000.000,00 КМ
Redni broj emisije
dvadesetdeveta emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
31.01.2023.
ISIN kod
BA10RSBDO082
CFI kod
DBFTBR