cash advance online . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra No RX influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Toplana ad Banja Luka, brisanje zabrane - III emisija obveznica Štampa
30.01.2018 14:41
 
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka je dana 30.01.2018. godine izvršio brisanje zabrane prava raspolaganja na vlasničkom računu Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske ad Banja Luka, Fonda za restituciju Republike Srpske ad Banja Luka i Akcijskom fondu Republike Srpske ad Banja Luka, kupaca iz III emisije obveznica lokalne oznake TPBL-O-C, emitenta Toplana ad Banja Luka, ponuda za kvalifikovane investitore, s obzirom na to da je Komisija za hartije od vrijednosti odobrila Jedinstven Prospekt za uvrštenje na berzu, a emitent objavio Prospekt na web stranici Banjalučke berze ad Banja Luka.