personal loan . What makes Viagra Strips better than other forms of this medicine is its easiness of usage.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta PROMET AD ZVORNIK na otkupioca Štampa
30.01.2018 10:23
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Promet ad Zvornikda je Centralni registardana 29.01.2018. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Radić Stevana iz Zvornika.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.