In particular, Texas Payday Loans can cater to the needs of its residents. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra Without Prescription influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 49. anuitet obveznice TPPD-O-A emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR Štampa
29.01.2018 12:31
 
Centralni registar je dana 29.01.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio obračun za 49. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 34.371,84 KM po osnovu glavnice i 17.876,98 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.