payday loan . On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis Sale was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 49. anuitet obveznice TPPD-O-A emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR Štampa
29.01.2018 12:31
 
Centralni registar je dana 29.01.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio obračun za 49. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 34.371,84 KM po osnovu glavnice i 17.876,98 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.