. If you have already decided to take Levitra For Sale, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 10. anuitet obveznice RSOD-O-A emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
03.01.2018 14:12
 
Centralni registar je na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog desetog anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake RSOD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 173.596,20 KM po osnovu glavnice i 15.623,78 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.