There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 11. kupon obveznice RSBD-O-C emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
29.12.2017 09:44
 
Centralni registar je dana 29.12.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 11. kupon obveznice emitenta, lokalne oznake RSBD-O-C.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 195.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.