payday loan . Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Order Levitra, but also as part of its analogs.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 11. kupon obveznice RSBD-O-C emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
29.12.2017 09:44
 
Centralni registar je dana 29.12.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 11. kupon obveznice emitenta, lokalne oznake RSBD-O-C.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 195.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.