Payday Loans In Texas. Thanks to that, they have a great variety of drugs that can help in these cases. Female Viagra is not an exception.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

TOPLANA AD BANJA LUKA, III emisija obveznica, ponuda za kvalifikovane investitore Štampa
28.12.2017 13:55
 
Centralni registar je dana 28.12.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Akcionarsko društvo Toplana Banja Luka
Sjedište emitenta
Bulevar Živojina Mišića 32, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta
01101773
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
TpBL-O-C
Broj hartija
78.000
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
7.800.000,00 KM
Redni broj i vrsta emisije
peta emisija hartija od vrijednosti,
treća emisija obveznica,
 ponuda za kvalifikovane investitore
Rok dospijeća
15 godina, tj. do 28.12.2032. godine
ISIN kod
BA100TPBLOC7
CFI kod
DBFGBR
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske rješenje broj 01-03-RE-670-5/17 od 20.12.2017. godine.