Do you need Missouri Loans Online as soon as possible? The new drug with unique properties was developed to help men to get rid of all sexual disorders, and its name is Cialis Super Force. Now you do not have to buy two different medications to solve sexual problems.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU WVP AD BANJA LUKA - I emisija - zatvoreno akcionarsko društvo Štampa
01.12.2017 14:54
 
Centralni registar je dana 01.12.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Društvo za zastupanje u osiguranju WVP ad Banja Luka
Sjedište emitenta
Vidovdanska 2, Banja Luka
Matični broj emitenta
01930486
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
DVPO-R-A
Broj hartija
50.000
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
50.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
prva emisija, zatvoreno akcionarsko društvo
ISIN kod
BA100DVPORA0
CFI kod
ESVUFR
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 50.000,00 KM.