. Since its introduction in the market buying Generic Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 16. anuitet obveznice BNIF-O-A emitenta OPŠTINA BIJELJINA Štampa
27.11.2017 12:15
 
Centralni registar je dana 27.11.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA BIJELJINA, izvršio obračun za 16. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake BNIF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 648.219,64 KM po osnovu glavnice i 117.024,13 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.