Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Payday Loans Tennessee. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra In Canada influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 12. kupon obveznice RSBD-O-A emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
20.11.2017 10:15
 
Centralni registar je dana 20.11.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog 12. kupona obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 3.000.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.