Buy Testosterone EnanthateTo apply for Payday Loans In United States you don't have to seek the help of relatives or go to a bank. What makes Viagra Strips better than other forms of this medicine is its easiness of usage.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 12. kupon obveznice RSBD-O-A emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
20.11.2017 10:15
 
Centralni registar je dana 20.11.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog 12. kupona obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 3.000.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.