Order AnadrolPayday Loans Wisconsin. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

DUIF Invest nova ad Bijeljina u ime i za račun Otvorenog akcijskog investicionog fonda INVEST NOVA - I emisija - osnivanje otvorenog investicionog fonda Štampa
13.11.2017 09:27
 
Centralni registar je dana 11.11.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
DUIF Invest nova ad Bijeljina u ime i za račun OMIF „INVEST NOVA“
Sjedište emitenta
Gavrila Principa 11, Bijeljina
Matični broj emitenta
107000136533662
Identifikacioni broj fonda kod KHOV RS
JP-M-8
Vrsta hartije
udio u OIF
Lokalna oznaka hartije
INOP-u-A
Broj hartija
134.760.199     
Nominalna vrijednost hartije
bez nominalne vrijednosti
Redni broj i tip emisije
prva emisija,
osnivanje otvorenog investicionog fonda  
ISIN kod
BA100INOPUA0
CFI kod
EUOISR