Do you need Payday Loans Missouri as soon as possible? What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Brisanje akcija emitenta Ruding ad Ugljevik Štampa
06.11.2017 12:38
 
Dana 06.11.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake RUDI-R-A, emitenta Ruding ad Ugljevik mb: 01154982.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-03-RE-526-3/17 od 16.10.2017. godine i rješenja Okružnog privrednog suda Bijeljina broj 059 0 Reg 17 00 1058 od 09.10.2017. godine o promjeni pravne forme društva. 
Dosadašnji emitent Ruding ad Ugljevik mb: 01154982 mjenja pravnu formu.