Winstrol OralToday, Ohio Loans Online are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Brisanje akcija emitenta Ruding ad Ugljevik Štampa
06.11.2017 12:38
 
Dana 06.11.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake RUDI-R-A, emitenta Ruding ad Ugljevik mb: 01154982.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-03-RE-526-3/17 od 16.10.2017. godine i rješenja Okružnog privrednog suda Bijeljina broj 059 0 Reg 17 00 1058 od 09.10.2017. godine o promjeni pravne forme društva. 
Dosadašnji emitent Ruding ad Ugljevik mb: 01154982 mjenja pravnu formu.