installment loans . What makes Viagra Strips better than other forms of this medicine is its easiness of usage.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Brisanje akcija emitenta Akcionarsko društvo Duvan Bratunac – u stečaju Štampa
03.11.2017 13:07
 
Dana 03.11.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake DVAN-R-A, emitenta Akcionarsko društvo Duvan Bratunac –  u stečaju, mb: 01152378.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-548-1/17 od 06.10.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Bijeljina broj 059 0 Reg 17 000 397 od 03.05.2017. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Akcionarsko društvo Duvan Bratunac –  u stečaju, mb: 01152378 prestaje da postoji.