loans online . Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Brisanje akcija emitenta Preduzeće Zrak ad Teslić – u stečaju Štampa
03.11.2017 10:54
 
Dana 02.11.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake ZRAK-R-A, emitenta Preduzeće Zrak ad Teslić –  u stečaju, mb: 01349988.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-539-2/17 od 28.09.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Doboj broj 60 0 ST 018206 13 St 2 od 17.07.2017. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Akcionarsko društvo Preduzeće Zrak ad Teslić –  u stečaju, mb: 01349988 prestaje da postoji.