cash advance online . If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta USLUGATRANS AD LAKTAŠI na otkupioca Štampa
10.10.2017 14:50
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Uslugatrans ad Laktaši da je Centralni registar dana 10.10.2017. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Šerbedžija Ilije iz Laktaša.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.