Payday Loans In Ohio. You can buy Levitra Super Force profitably on our web-site; we offer the medications only of the highest quality and at reasonable prices.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 14. anuitet obveznice OLKI-O-A emitenta OPŠTINA LOPARE Štampa
09.10.2017 11:38
 
Centralni registar je dana 09.10.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA LOPARE, izvršio obračun dospjelog 14. anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake OLKI-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 25.128,88 KM po osnovu glavnice i 6.572,78 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.