There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 12. anuitet obveznice OZRN-O-A emitenta OPŠTINA ZVORNIK Štampa
09.10.2017 09:21
 
Centralni registar je dana 09.10.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA ZVORNIK, izvršio obračun dospjelog 12. anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake OZRN-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 154.806,31 KM po osnovu glavnice i 53.896,54 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.