Dbol PricesPayday Loans In Indiana. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Mikrokreditno društvo Credis ad Banja Luka - I emisija obveznica Štampa
06.10.2017 10:02
 
Centralni registar je dana 05.10.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Mikrokreditno društvo Credis ad Banja Luka
Sjedište emitenta
Veljka Mlađenovića 7d, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta
11149502
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
CRRF-O-A
Broj hartija
       870
Nominalna vrijednost hartije
   1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
    870.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
prva emisija obveznica, ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori  
Ograničenja prava na hartiji
nema
Rok trajanja ograničenja prava
nema
ISIN kod
BA100CRRFOA1
CFI kod
DBFUAR
Rok dospijeća
3 (tri) godine, tj. do 05.10.2020. godine
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj: 01-03-RE-524-4/17 od 28.09.2017. godine.