The best way to go for you to know the credible Michigan Loans Online providers. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Mikrokreditno društvo Credis ad Banja Luka - I emisija obveznica Štampa
06.10.2017 10:02
 
Centralni registar je dana 05.10.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Mikrokreditno društvo Credis ad Banja Luka
Sjedište emitenta
Veljka Mlađenovića 7d, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta
11149502
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
CRRF-O-A
Broj hartija
       870
Nominalna vrijednost hartije
   1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
    870.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
prva emisija obveznica, ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori  
Ograničenja prava na hartiji
nema
Rok trajanja ograničenja prava
nema
ISIN kod
BA100CRRFOA1
CFI kod
DBFUAR
Rok dospijeća
3 (tri) godine, tj. do 05.10.2020. godine
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj: 01-03-RE-524-4/17 od 28.09.2017. godine.