Tbol CycleThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. What can cause long-term use of Canadian Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta GP VISOKOGRADNJA AD GRADIŠKA na otkupioca Štampa
02.10.2017 08:56
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta GP Visokogradnja ad Gradiška da je Centralni registardana 29.09.2017. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Ostoje Bakića iz Gradiške.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.