cash loans . It is strictly forbidden to administrate Cialis Soft online in conjunction with medications, which are composed of nitrates - antidepressants, drastic analgetic pills, sleeping pills, and others.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Brisanje akcija emitenta Zanat Design dd Brčko Štampa
26.09.2017 14:50
 
Dana 26.09.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake ZND9-R-A, emitenta Zanat Design dd Brčko mb: 4600081830004.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz Registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Brčko Distrikta broj: UP-I-13-15.04-12/17 od 07.07.2017. godine i rješenja Osnovnog suda Brčko Distrikta broj: 096-0-Reg-17-000566 od 22.05.2017. godine, kojim je izvršen upis statusne promjene spajanje uz pripajanje i brisanje ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Zanat Design dd Brčko mb: 4600081830004, prestaje da postoji.