Payday Loans In Virginia. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta MLJEKARA AD LAKTAŠI na otkupioca Štampa
13.09.2017 08:38
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Mljekara ad Laktašida je Centralni registardana 12.09.2017. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Imlek ad Beograd.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.