There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE BRČKO GAS OSIGURANJE BRČKO DISTRIKT BIH - V emisija - povećanje osnovnog kapitala, zatvorena ponuda Štampa
05.09.2017 08:52
 
Centralni registar je dana 04.09.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Dioničko društvo za osiguranje Brčko gas osiguranje Brčko distrikt BiH
Sjedište emitenta
Banjalučka br.8, Brčko Distrikt BiH
Matični broj emitenta
4600013830004
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
BGO9-R-A
Broj hartija
500
Nominalna vrijednost hartije
1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
500.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
peta emisija
-povećanje osnovnog kapitala, zatvorena ponuda  
Ograničenje prava na hartiji
Akcijama ove emisije može se raspolagati
pod uslovom da emitent objavi prospekt
 u skladu sa Zakonom o tržištu hov
Rok trajanja ograničenja prava
Član 60. stav 3. Zakona o tržištu hov
ISIN kod
BA100BGO9RA9
CFI kod
ESVUFR
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 6.200.000,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Brčko Distrikt BiH, Rješenje broj UP-I-13-15.04-15/17 od  08.08.2017. godine.