Test For SalePayday Loans Florida can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 44. anuitet obveznice TPPD-O-A emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR Štampa
28.08.2017 08:55
 
Centralni registar je dana 28.08.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio obračun za 44. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 33.386,63 KM po osnovu glavnice i 18.862,18 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.