. If you have already decided to take Generic Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 2. anuitet obveznice RSDS-O-G emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
22.08.2017 11:15
 
Centralni registar je dana 22.08.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 2. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake RSDS-O-G.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 3.387.059,00 KM po osnovu glavnice i 381.044,79 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 7 dana od dana dospijeća anuiteta.