Payday Loans In Michigan. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 3. anuitet obveznice RSBD-O-E emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
19.06.2017 09:42
 
Centralni registar je dana 19.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 3. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-E.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 8.000.000,00 KM po osnovu glavnice i 1.440.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.