Cheap TestosteroneThe majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Loans Online for U.S. citizens. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 14. anuitet obveznice emitenta OPŠTINA KOTOR VAROŠ Štampa
12.06.2017 11:47
 
Centralni registar je dana 12.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOTOR VAROŠ, izvršio obračun za dospjeli 14. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake OKVI-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 323.910,07 KM po osnovu glavnice i 74.458,44 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.