Payday Loans In Missouri. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra Online has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 14. anuitet obveznice OBDI-O-A emitenta OPŠTINA BROD Štampa
12.06.2017 10:45
 
Centralni registar je dana 12.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA BROD, izvršio obračun za dospjeli 14. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake OBDI-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 220.575,86 KM po osnovu glavnice i 57.694,13 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.