Testosterone Enanthate Canadaquick loans . What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Trezorski zapisi, L emisija, emitent Republika Srpska Štampa
09.06.2017 13:26
 
Centralni registar je dana 09.06.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti - trezorski zapisi, emitenta Republika Srpska – Ministarstvo finansija, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
-MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
 107000132538115       
Vrsta hartije
trezorski zapisi
Lokalna oznaka hartije
RS17-T05
Broj hartija
1.000
Nominalna vrijednost hartije
10.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
10.000.000,00 KM
Redni broj emisije
pedeseta emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
08.12.2017. godine
ISIN kod
BA10RS17T051
CFI kod
DMZTGR