Testosterone Enanthate 200mgIn particular, Texas Loans Online can cater to the needs of its residents. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Buy Viagra Online has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

NOVA BANKA ad Banja Luka - povećanje osnovnog kapitala, XXVII emisija hartija od vrijednosti/XXI emisija akcija Štampa
09.06.2017 13:19
 
Centralni registar je dana 09.06.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
NOVA BANKA ad Banja Luka
Sjedište emitenta
Kralja Alfonsa XIII 37/A Banja Luka
Matični broj emitenta
01753312
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
NOVB-R-Е
Broj hartija
11.176.824
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
11.176.824,00 KM
Redni broj i tip emisije
XXVII emisija hov/XXI emisija akcija
-povećanje osnovnog kapitala, pretvaranje  neraspoređene dobiti u osnovni kapital
ISIN kod
BA100NOVBRE1
CFI kod
ESVUFR
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 126.274.406,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske  rješenje broj: 01-UP-31-227-3/17 од 18.04.2017. godine.