Payday Loans In Texas. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Kompanija Slobomir ad Slobomir, Bijeljina - XI emisija bez obaveze objavljivanja prospekta, povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva Štampa
09.06.2017 10:36
Centralni registar je dana 08.06.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Kompanija Slobomir ad Slobomir, Bijeljina
Sjedište emitenta
Pavlovića put 74, Slobomir, Bijeljina
Matični broj emitenta
01892380
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
SLBM-R-A
Broj hartija
44.375
Nominalna vrijednost hartije
50,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
2.218.750,00 KM
Redni broj i tip emisije
jedanaesta emisija bez obaveze objavljivanja prospekta, povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva
ISIN kod
BA100SLBMRA3
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 25.090.300,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj 01-03-RE-716-1/16 od  23.09.2016. godine.