. If you have already decided to take Buy Generic Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 6. anuitet obveznice RSRS-O-E emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
09.06.2017 09:59
 
Centralni registar je dana 09.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 6. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake RSRS-O-E.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 2.910.383,50 po osnovu glavnice i 392.901,31 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.