Anadrol 50 MgPayday Loans In Florida. If you have already decided to take Generic Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 2. anuitet obveznice RSBD-O-I emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
05.06.2017 15:01
 
Centralni registar je dana 05.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 2. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-I.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 11.200.000,00 KM po osnovu glavnice i 2.128.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.