There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. What can cause long-term use of Viagra Sale? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Orao ad Bijeljina – III emisija, smanjenje osnovnog kapitala Štampa
02.06.2016 08:33
 
Centralni registar je dana 01.06.2016. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:

 

Naziv emitenta
Orao ad Bijeljina  
Sjedište emitenta
Šabačkih đaka bb, Bijeljina
Matični broj emitenta
01984152
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
ORBJ-R-A
Broj hartija
20.969.910
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
20.969.910,00 KM
Redni broj i tip emisije
treća emisija, smanjenje osnovnog kapitala
ISIN kod
BA100ORBJRA5

 

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi      20.969.910,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske rješenje broj 01-03-RE-250-3/16 od  11.05.2016. godine.