Payday Loans In Indiana. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis is the one that definitely differs from all other products.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

XXIV SKUPŠTINA AKCIONARA Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka (Vanredna skupština) Štampa
30.05.2017 13:15
 
Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka,  saziva
 

 

 

XXIV  SKUPŠTINU AKCIONARA
Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka
(Vanredna skupština)
 
XXIV vanredna Skupština akcionara održaće se 15.06.2017. godine, četvrtak, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Društva – sala za sjednice, Ulica Sime Šolaje 1, Banja Luka.
 
Za XXIV vanrednu Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1.    Donošenje Odluke o izboru predsjednika XXIV vanredne Skupštine akcionara;
 
2.    Izbor članova Upravnog odbora :
a)   izbor članova Upravnog odbora;
    b) donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovor članova Upravnog odbora i Centralnog registra;
 
3.    Izbor članova Nadzornog odbora;
 
Ako se vanredna Skupština akcionara Društva ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica održaće se, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, 15.06.2017. godine, četvrtak, sa početkom u 13,00 časova.
Materijali sa prijedlozima odluka, dostaviće se u elektronskoj formi akcionarima, po njihovoj ranije datoj saglasnosti ili u pisanoj formi najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.
Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija mogu predložiti ili zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine u skladu s odredbama  člana 275. Zakona o privrednim društvima.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 05.06.2017. godine. Izvještaj je dostupan u sjedištu Društva – Kabinet direktora, u redovno radno vrijeme, radi ostvarivanja prava akcionara u uvid i kopiranje, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti u izvještaju.
Ovlašćeno lice za ovjeravanje punomoći je Bojan Kovačević, dipl. pravnik, zaposlen u Društvu. Ovjera punomoći kod ovlaštenog lica može se izvršiti najkasnije jedan dan prije dana održavanja skuštine.
 
                                                                   PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
                                                                                                                                                                                  Dejan Guzijan, dipl pravnik,s.r.