Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Payday Loans Tennessee. In rare cases, the smarting in eyes and the tumefaction of eyelids can happen. In case of long term Cialis Black administration the side effects become less perceptible or disappear at all.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Isplata vlasnicima obveznica emitenta Republika Srpska Štampa


Na osnovu ugovora o obavljanju poslova platnog agenta, Centralni registar za potrebe Ministarstva finansija Republike Srpske vrši obračun glavnice i kamate vlasnicima obveznica i vodi evidenciju o izvršenim/neizvršenim isplatama.

S obzirom da se na osnovu izvještaja Centralnog registra vrši isplata pripadajućeg dijela glavnice i kamate, vlasnici obveznica dužni su sve promjene identifikacionih podataka kao i podatka o broju novčanog računa evidentirati u Centralnom registru. Svi oni koji nisu primili dospjele iznose novčanih sredstava u rokovima definisanim planom otplate, trebaju u Centralnom registru provjeriti razloge zbog kojih isplate nisu izvršene, kako bi se otklonile sve prepreke za realizaciju istih. Za vlasnike kojima su stvoreni uslovi za isplatu, periodično se dostavljaju podaci Ministarstvu finansija i bankama radi naknadnih isplata.

U kontaktu sa vlasnicima obveznica uočeno je da u većini slučajeva nisu upućeni kada i koliko novčanih sredstava trebaju dobiti. Iz tog razloga Centralni registar je ponudio novu uslugu za vlasnike obveznica, a to je izrada plana otplate za svaku obveznicu koji sadrži pregled datuma dospijeća kupona sa iznosima novčanih sredstava za isplatu. Vlasnici obveznica, pomoću plana otplate, mogu da prate kada i koji iznos novčanih sredstava trebaju dobiti.

Informacije u vezi sa isplatama i izdavanjem plana otplate, vlasnici obveznica mogu dobiti putem telefona broj 051/348-710 i 051/348-715 ili na šalteru Centralnog registra u Ulici Sime Šolaje broj 1, Banja Luka, svakim radnim danom od 08-16h, elektronskom poštom na adresi: info@crhovrs.org i običnom poštom na adresi: Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Ulica Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka.