Payday Loans Florida can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Isplata vlasnicima obveznica emitenta Republika Srpska Štampa


Na osnovu ugovora o obavljanju poslova platnog agenta, Centralni registar za potrebe Ministarstva finansija Republike Srpske vrši obračun glavnice i kamate vlasnicima obveznica i vodi evidenciju o izvršenim/neizvršenim isplatama.

S obzirom da se na osnovu izvještaja Centralnog registra vrši isplata pripadajućeg dijela glavnice i kamate, vlasnici obveznica dužni su sve promjene identifikacionih podataka kao i podatka o broju novčanog računa evidentirati u Centralnom registru. Svi oni koji nisu primili dospjele iznose novčanih sredstava u rokovima definisanim planom otplate, trebaju u Centralnom registru provjeriti razloge zbog kojih isplate nisu izvršene, kako bi se otklonile sve prepreke za realizaciju istih. Za vlasnike kojima su stvoreni uslovi za isplatu, periodično se dostavljaju podaci Ministarstvu finansija i bankama radi naknadnih isplata.

U kontaktu sa vlasnicima obveznica uočeno je da u većini slučajeva nisu upućeni kada i koliko novčanih sredstava trebaju dobiti. Iz tog razloga Centralni registar je ponudio novu uslugu za vlasnike obveznica, a to je izrada plana otplate za svaku obveznicu koji sadrži pregled datuma dospijeća kupona sa iznosima novčanih sredstava za isplatu. Vlasnici obveznica, pomoću plana otplate, mogu da prate kada i koji iznos novčanih sredstava trebaju dobiti.

Informacije u vezi sa isplatama i izdavanjem plana otplate, vlasnici obveznica mogu dobiti putem telefona broj 051/348-710 i 051/348-715 ili na šalteru Centralnog registra u Ulici Sime Šolaje broj 1, Banja Luka, svakim radnim danom od 08-16h, elektronskom poštom na adresi: info@crhovrs.org i običnom poštom na adresi: Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Ulica Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka.